În contextul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități marcată în fiecare an pe 3 decembrie, CIDO solicită guvernului asigurarea și respectarea pe picior de egalitate și în măsură deplină, a drepturilor persoanelor cu necesități speciale.

Conform ultimelor date statistice privind situaţia persoanelor cu dizabilităţi în anul 2015, în Republica Moldova locuiesc estimativ 184,5 mii persoane cu dizabilități. Acest număr reprezintă 5,2% din populaţia ţării1.

CIDO amintește că Republica Moldova a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010. Astfel, Republica Moldova și-a asumat obligația de a ajusta legislația și practicile existente la prevederile Convenției.

În pofida adoptării legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, CIDO constantă lipsa mecanismelor eficiente de implementare a acestei legi care ar asigura pe deplin incluziunea socială și respectarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Potrivit unui raport2 la comitetul ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități elaborat de CAJPD, cu participarea a 26 de organizații a societății civile: “existența obstacolelor în exercitarea de către persoanele cu dizabilități a dreptului de a participa la viața politică și publică a comunității, le privează de ocazia de a influența elaborarea și punerea în aplicare a actelor normative și politicilor care le influențează viața de zi cu zi.

CIDO solicită:
• Includerea prerogativelor privind drepturile persoanelor cu dizabilități în următorul Plan Național de Acțiuni în Domeniul Drepturilor Omului;
• Asigurarea neîntîrziată a accesibilității tuturor serviciilor și instituțiilor de stat pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, auditive, vizuale și de altă natură, conform standardelor internaționale;
• Desfășurarea continuă a consultărilor publice cu persoanele cu dizabilități în vederea includerii acestora în procesul de luare a deciziilor la toate nivelele.

Persoana de contact: Veaceslav TOFAN, director executiv, 069 141 399

1. Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova în 2015, data publicării 30.11.2016 http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5434

2. Raport de alternativă pentru Comitetul ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (2015) http://advocacy.md/sites/newadvocacy/files/Raport%20de%20alternativa%20C…

Sursa: drepturi.md