Amnesty International Moldova a încheiat un Acord de Colaborare cu Ministerul Educației, care prevede următoarele obiective de colaborare:

 • Edificarea unui cadru normativ pentru favorizarea respectării Drepturilor Omului.
 • Crearea unei culturi a Drepturilor Omului, prin formarea competenţelor moral-civice şi acţional-strategice.
 • Deprinderea persoanelor, atât a tinerilor cât şi a profesorilor, să perceapă relevanţa cadrului de subiecte în domeniul drepturilor omului importante pentru o viaţă demnă.
 • Împlicarea persoanelor, atât a tinerilor cât şi a profesorilor, prin educarea lor, în crearea unui sistem complex de valori.

Amnesty International Moldova va colabora cu Ministerul Educației în următoarele domenii:

 • Elaborarea Curricula pentru Disciplina opțională ”Educația pentru Drepturile Omului”, ciclurile primar, gimnazial, liceal, cu suportul Amnesty International Moldova.
 • Elaborarea auxiliarelor didactice pentru disciplina opțională ”Educația pentru Drepturile Omului”, pentru ciclurile primar, gimnazial, liceal, cu suportul Amnesty International Moldova.
 • Introducerea în Planul-Cadru de învăţământ a disciplinei opționale „Educația pentru Drepturile Omului” pentru ciclurile primar, gimnazial și liceal.
 • Formarea formatorilor în domeniul drepturilor omului, cu suportul Amnesty International Moldova.
 • Formarea continuă a profesorilor precum şi a angajaților Organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, responsabili de monitorizarea procesului educațional a disciplinelor socio-umanistice, cu suportul Amnesty International Moldova.
 • Elaborarea și aprobarea suportului didactic privind inserția subiectelor din domeniul drepturilor omului în curricula școlare din învățământul secundar general.
 • Facilitarea procesului de implementare a proiectelor de educaţie pentru drepturile omului şi materialelor de suport elaborate de către Amnesty International Moldova şi avizate pozitiv de către Ministerul Educaţiei.
 • Participarea experţilor Amnesty International Moldova în procesul de monitorizare a nivelului de implicare și aplicare a cunoştinţelor elevilor din învăţămîntul primar, gimnazial, liceal, în domeniul drepturilor omului.

Amnesty International Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, implementează, în acest moment, cursul opțional, Educația pentru Drepturile Omului, la ciclul gimnazial, clasele a VIII-IX.

Structura şi conţinutul Curriculum-ului de Educaţie pentru Drepturile Omului (clasele a VIII-a – a IX-a) sunt concepute pentru curriculum, la decizia şcolii, câte 1 oră săptămânal, timp de 2 ani (total 34 ore anual şi 68 ore total). Materialele pot fi utilizate şi de către diriginţi la orele de clasă, precum şi de profesorii care predau ştiinţe socio-umane. Cursul include 4 module. Primul modul include principiile drepturilor omului, inclusiv universalitatea, interdependenţa şi indivizibilitatea, egalitatea şi nediscriminarea, informarea şi participarea, obligaţiile statului. Al doilea modul abordează drepturi şi libertăţi concrete, din perspectiva drepturilor copilului, stipulate în Convenţia ONU privind drepturile copilului. Al treilea modul este dedicat egalităţii şi principiului de nediscriminare, iar modulul patru este axat pe dezvoltarea durabilă.

Cursul Opțional revizuit ”Educație pentru Drepturile Omului” a fost aprobat de Ministerul Educației în luna martie 2015. Amnesty International Moldova a elaborat inclusiv  setul de materiale necesare pentru implementarea acestui curs.

Sursa: www.amnesty.md