La începutul lunii martie, ONU a lansat o campanie revoluționară pentru Republica Moldova, primul program de stagii pentru persoanele din grupurile vulnerabile. În cadrul concursului public au fost oferite 13 poziții vacante de stagii pentru reprezentanții grupurilor vulnerabile.

Inițiativa programului a apărut în urma realizării unui studiu de către Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR ). „A fost întocmită o anchetă UN Diversity Survey ca să înțelegem cît de divers este staff-ul ONU. Ne-a îngrijorat rezultatul din considerentul că unele grupuri sunt sub-reprezentate, iar unele nu sunt reprezentate de loc. Implementarea acestei inițiative ambițioase vine din necesitatea unui dialog, am vrut să știm dacă vocea noastră ajunge la ei” a menționat Xenia Siminciuc – Consultant privind Educația incluzivă și drepturile persoanelor cu dizabilități al Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului.

La 25 mai a avut loc un eveniment organizat de ONU, în cadrul căruia beneficiarii stagiului și-au împărtășit primele impresii și experiența după o lună de practică.
Pe lingă stagiari care și-au exprimat recunoștința față de agențiile ONU pentru această oportunitate, printre invitați s-au numărat instituții media, comunitatea de business, organizații non-guvernamentale, instituții guvernamentale și parteneri de dezvoltare – unii dintre aceștia și-au asumat solemn un angajament privind măsurile organizaționale interne pentru sporirea incluziunii și diversității organizaționale. Printre cei care și-au asumat angajament sunt Jurnal TV, CTC Moldova, Newsmaker.md, Ziarul de Gardă, Moldova 1, Magenta Consulting şi Coaliția Nediscriminare, informează United Nations în Moldova.

Un pas înainte la acest capitol îl va face curând și Casa ONU, care găzduieşte mai multe clădiri rezidente ONU, va deveni şi mai accesibilă pentru persoanele cu mobilitate redusă, fiind preconizată instalarea unui ascensor.

Surse: http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/presscenter/press-releases/institu_iile-_i-organizaiile-publice-i-private-au-preluat-tafeta.html

http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/presscenter/press-releases/organiza_ia-na_iunilor-unite-lanseaz-oportuniti-de-stagii-pentru.html