La data de 26 ianuarie curent, Asociația HomoDiversus a organizat Conferința de presă „Rolul societății și a Mass-Mediei în reabilitarea persoanelor, care au trecut prin acte de tortură”. Evenimentul a avut ca scop sensibilizarea publicului cu privire la rolul societății în combaterea fenomenului de tortură prin abordarea unui comportament bazat pe respectul drepturilor și a demnităţii umane, față de persoanele care au trecut prin acte de tortură, rele tratamente, tratament inuman sau degradant.

Tortura şi relele tratamente sunt aplicate în custodia statului, cele mai răspândite fiind locurile de detenţie ale condamnaţilor. Pedeapsa privaţiunii de libertate trebuie folosită pentru corijarea şi reeducarea condamnaţilor, dar nu pentru aplicarea torturii şi traumatizarea condamnaţilor. Persoanele supuse torturii şi a relelor tratamente, revenind în comunitate, se confruntă cu stigmatizarea, discriminarea şi marginalizarea, având astfel nevoie de programe de reabilitare pentru a se putea reintegra şi deveni membri deplini ai societăţii.

În cadrul evenimentului, Vitalie Popov, director executiv al Asociaţiei HomoDiversus a menționat că tortura afectează grav nu doar individul, familia acestuia, dar şi întreaga comunitate. El a explicat de ce este important casocietatea să fie empatică față de persoanele care au trecut prin tortură. Expertul a făcut referirela studiul privind percepțiile şi atitudinile faţă de egalitate în Republica Moldova din 2018, realizat de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității, în care se menționează că distanța socială față de persoanele ex-deţinute este printre cele mai mari, majoritatea populaţiei asociind calități negative acestui grup de persoane: „Doar 17% din participanții la studiu consideră ca ex-deținuții sunt corectați. Astfel, condamnații care se întorc la libertate se confruntă cu stigmatizarea, iar persoanele care au trecut prin acte de tortură, pe lângă toate suferă în urma traumelor psihice şi fizice având dificultăţi de reintegrare în comunitate” – a afirmat directorul executiv al Asociaţiei HomoDiversus.

Dreptul la reabilitare a victimelor torturii este garantat de convenţiile si tratatele internaţionale la care Moldova face parte iar statul trebuie să garanteze fiecărei persoane care a suferit în urma torturii, un remediu eficient pentru reabilitare şi reintegrare în societate.

Despre experiența sa de apărătoare a drepturilor persoanelor aflate în penitenciare a vorbit Violina Munteanu, avocată: „Pedeapsa penală, inclusiv cea cu privare de libertate, este un mijloc de corectare și reeducare a condamnaților. Însă, condițiile din penitenciarele din RM nu ating acest scop. Prin urmare, condamnații în condițiile în care se dețin, dimpotrivă, sunt predispuși la comiterea de noi infracțiuni, fapt pentru care are de suferit și societatea”.

Avocata a vorbit despre consecinețele aplicării torturii și a relelor tratamente față de condamnați și faptul că în penitenciare unele persoane ajung din imprudență: „Atunci când condamnații sunt judecați de societate că își merită soarta și condițiile pe care le au în penitenciare, nu trebuie de uitat faptul că în aceste penitenciare nimeresc și oameni care comit fapte din imprudență”.

Violina Munteanu a menționat că pedeapsa cu închisoarea nu este o pedeapsă doar pentru condamnați, dar și o povară pentru familiile acestor persoane: „Iată de ce este important să se vorbească despre problemele cu care se confruntă acești condamnați, inclusiv cu tortura care este aplicată față de ei. Dacă aceste probleme nu vor fi discutate, ele niciodată nu vor fi soluționate” a concluzionat avocata. 

Menirea jurnalistului e să protejeze identitatea persoanei care a trecut prin tortură

În cadrul conferinței de presă, Victoria Boţan, jurnalistă și activistă în domeniul drepturilor omului, a încurajat instituțiile media să prevină fenomenul torturii prin promovarea unui model de comportament tolerant față de persoanele care au trecut prin tortură. Jurnalista și-a împărtășit provocările în scrierea materialelor la subiectul torturii și a venit cu câteva recomandări privind importanța folosirii unui limbaj nediscriminatoriu în abordarea acestui subiect: „Corectitudinea şi imparţialitatea ar fi bine să fie o atitudine fundamentală a jurnaliştilor, mai ales atunci când abordează subiectul torturii. Astfel, putem sensibiliza și încuraja și alte victime ale torturii să iasă din anonimat, să devină mai încrezute, să declare cazurile de tortură și să treacă cu bine toate etapele de reabilitate – a subliniat jurnalista”.

Demnitatea umană e mai presus de orice formă de tortură. Tratarea de la egal la egal a victimelor torturii este primul pas spre reabilitarea lor și o viață trăită cu demnitate.

Conferința de presă „Rolul societății și a Mass-Mediei în reabilitarea persoanelor, care au trecut prin acte de tortură” poate fi vizionată integral aici: https://www.youtube.com/watch?v=m2V6ijnL0Q4&fbclid=IwAR3icvCkVSGB_p6VONVaMDVsuPB98B6PRW72g42dJJE_Z4Zn07DQBYQhi-Y

Asociația HomoDiversus este o organizație publică, apolitică, non-guvernamentală, non-profit, pentru promovarea valorilor și intereselor civice, precum și fortificarea democrației, supremației legii și a drepturilor omului. Scopul Asociaţiei HomoDiversus este contribuirea la crearea unei lumi fără discriminare şi bazată pe incluziune socială, într-un cadru al drepturilor omului şi a valorilor general umane. Printre obiectivele Asociației HomoDiversus se numără informarea societăţii privind problema discriminării şi despre incluziunea socială și contribuirea la crearea unui cadru normativ şi al politicilor ce promovează ne-discriminarea şi incluziunea socială.

Conferința de presă a făcut parte din proiectul „Împreună spunem NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”, implementat de Institutul pentru Democraţie, Centrul Media şi Institutul Naţional al Femeilor din Moldova “Egalitate” şi finanțat de Uniunea Europeană.

This activity is part of the project “Reshaping the anti-torture narrative in Moldova” conducted by HomoDiversus within the framework of the project “Let All of Us Say NO to Torture in Moldova: Civil Society against Torture”. The project “Let All of Us Say NO to Torture in Moldova: Civil Society against Torture” is funded by the European Union and implemented by the Institute for Democracy in partnership with the Media Center from Transnistria and the National Institute for Women of Moldova. The contents of this activity are the sole responsibility of HomoDiversus and can in no way be taken to reflect the views of the European Union and the Institute for Democracy