Ultima săptămână a lunii martie a debutat cu desfăşurarea ediţiei a III-a a Forumului public „Parteneriat pentru o Moldovă Incluzivă şi Prosperă – Femeile Contează!”,  organizat cu susţinerea UN Women în Moldova.

Evenimentul a reunit femei lidere din grupurile: femei emigrante, femei victime a violenței, femei foste dependente de droguri, femei afectate și infectate cu HIV, femei cu necesități speciale, femei şi fete de etnie romă, femei în etate și femei antreprenoare, care s-au întâlnit cu Partidele Politice și membrii Parlamentului pentru a discuta direct și deschis despre prioritățile de dezvoltare din perspectiva femeilor din Republica Moldova, informează http://md.one.un.org/ .

Subiectele dezbătute în cadrul evenimentului au fost: participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional; accesibilitatea clădirilor publice pentru persoane cu necesităţi speciale; concediul de îngrijire al copilului și problema reintegrării mamelor în câmpul muncii; promovarea politică a femeilor de etnie romă la nivel local si central.

E foarte bine că UN Women oferă o posibilitate de dialog dintre societatea civilă şi deputaţii, ar fi bine ca forumul să fie urmat de activităţi de follow-up ca să putem supraveghea şi rezultatele a menţionat Natalia Duminica activista care promovează drepturile romilor pentru http://homodiversus.org. Menţionăm că la sfârșitul discuțiilor atât politicienii cât și grupurile de femei au prezentat o rezoluție despre angajamentele lor și acțiunile viitoare în vederea promovării și protejării drepturilor femeilor. Natalia a mai punctat faptul că în cadrul evenimentului unele partide au fost foarte active, unele însă au venit total nepregătite.

Un subiect relevant în cadrul forumului a fost semnarea și ratificarea Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, întrucât Unul dintre fenomenele ce afectează în mod special femeile este violența în familie, care deseori este tolerată de comunitate și de autorități, după cum a remarcat Angelina Zaporojan Pîrgari, Preşedintă a Centrului de Drept al Femeilor. Menţionăm că în 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că autoritățile nu au apreciat pe deplin gravitatea și amploarea problemei violenței domestice în Moldova și efectul său discriminatoriu asupra femeilor.

Reprezentanţii  Parlamentului care au fost prezenţi la eveniment au asigurat că pe agenda Parlamentului pentru următoarele două săptămâni se regăsește proiectul nr. 180 pentru modificarea și completarea mai multor acte legislative în vederea asigurării egalității de șanse între femei și bărbați anunţă http://www.consiliulong.md/

Cu toate că, Moldova şi-a asumat angajamente internaționale și naționale pentru a promova egalitatea de gen și emanciparea femeilor, în special prin ratificarea Convenției privind eliminarea tuturor Forme de discriminare față de femei, discriminarea persistă. Dovada acestui fapt o constituie analiza realizată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Fundaţiei Est-Europene potrivit căreia salariul bărbaţilor este cu peste 12 % mai mare comparativ cu salariul mediu al femeilor. Homodiversus consideră că atitudinile patriarhale și stereotipurile sunt înrădăcinate adânc în ceea ce privește rolurile și responsabilitățile femeilor și bărbaților în familie și în societate. Acestea fiind reflectate atât în opțiunile educaționale cât și în cele de angajare a femeilor și fetelor.

Surse: http://www.consiliulong.md/noi-promisiuni-din-partea-deputatilor-femeile-vor-fi-ajutate-sa-obtina-sanse-egale-alaturi-de-barbati/

http://md.one.un.org/content/unct/moldova/ro/home/

Sursă photo: http://www.alltime.md/ru/portofolio/forumul-public-femeile-conteaza