Vineri 4 noiembrie 2016 Republica Moldova va fi revizuită la nivel internațional în cadrul Evaluării Periodice Universale (EPU) referitor la progresele și provocările în domeniul drepturilor omului. După această evaluare, Moldova va avea la dispoziție circa 4 ani pentru a implementa recomandările primite de la alte țări în vederea îmbunătățirii situației sale.

Ultima rundă a presesiunilor EPU, organizată de UPR Info, s-a desfășurat la Geneva între 5-7 octombrie 2016. Scopul acestor întruniri a fost de a face auzite opiniile ONG-urilor din domeniul drepturilor omului prin prezentarea rapoartelor alternative către exponenții misiunilor diplomatice, reprezentați la Geneva de diverse state din întreaga lume. Astfel, cei din urmă sunt informați atît din partea statului cît și a societății civile, referitor la cele mai strigente probleme din domeniul drepturilor omului.

Standardele după care se ghidează EPU la elaborarea recomandărilor sunt drepturile fundamentale ale omului, unanim acceptate de țările ONU, care sunt stipulate în documentele internaționale precum este Declarația Universală a Drepturilor Omului și diverse tratate la care statul revizuit face parte.

La ultima presesiune din Geneva din partea A.O. HomoDiversus au participat Vitalie Popov și Mihaela Ajder. A.O. HomoDiversus a depus un raport comun la Geneva cu Centrul de Informare în Domeniul Drepturilor Omului (CIDO) abordând așa subiecte precum libertatea religiei și a întrunirilor, dreptul la sănătate, la educație sexuală și cea reproductivă.

Raportul integral poate fi accesat aici.

În cadrul evenimentului, directorul Asociației HomoDiversus, Vitalie Popov, a avut ocazia să discute cu reprezentanții diferitor state privind provocările în domeniul drepturilor omului din Moldova. El a menționat că s-a atras o atenție sporită față de problema îndoctrinării religioase în școli (impunerea religiei ortodoxe prin instituții statale) și perpetuarea stereotipurilor referitor la rolul femeilor și a bărbaților în familie și societate.

“A fost o oportunitate unică de a face auzite la nivel internațional greutățile cu care se confruntă oamenii de la noi din țară – a menționat Vitalie Popov.”

El a remarcat că în cadrul sesiunii de la Geneva organizația din care face parte s-a focusat în special asupra problemei gîndirii, religiei și a conștiinței de la noi din țară.

“Cu cît mai specifice sunt recomandările noastre, cu atît mai efectivă va fi implementarea și evaluarea lor ulterioară – a încheiat Popov.”

Notă! Evaluarea Periodică Universală (EPU) este un mecanism al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului cu ajutorul căruia acesta evaluează, la fiecare patru ani şi jumatate, îndeplinirea de către toate cele 192 state membre ale ONU a obligaţiilor şi angajamentelor asumate ce ţin de drepturile omului. Printre scopurile de bază ale EPU se numără promovarea drepturilor omului și combaterea tuturor formelor de discriminare, impunerea guvernelor să-și respecte obligațiile și angajamentele în acest domeniu, dar și schimbul de experiențe pozitive între țări și părțile interesante.

În acest an Republica Moldova va fi evoluată pentru a doua oară în cadrul EPU, prima rundă avînd loc în 2011.

Autoare: Victoria Boțan