Pe 9 noiembrie delegația RM a prezentat la Geneva, în cadrul Evaluării Periodice Universale (EPU), Raportul Național privind drepturile omului. EPU prezintă unul din mecanismele-cheie ale ONU de monitorizare a situației internaționale privind respectarea drepturilor omului.

În acest an, autoritățile din Moldova au luat asupra sa obligația de a realiza 175 din peste 200 de recomandări ONU pentru ameliorarea situației din țară cu privire la drepturile omului. Trei din recomandări Chișinăul nu a acceptat să le îndeplinească, inclusiv ratificarea Cărții europene a limbilor regionale sau minoritate. Peste 30 de recomandări au ajuns în „lista de așteptare”. Asupra lor autoritățile moldovenești vor da un răspuns final în martie 2017.

Conform datelor oficiului ONU privind drepturile omului în Moldova, o bună parte din recomandările primite s-au referit la: fortificarea eforturilor pentru ratificarea convențiilor internaționale și regionale cu privire la drepturile omului, în special în ceea ce privește procedurile de revizuire a plîngerilor individuale; crearea și implementarea strategiei naționale multilaterale privind drepturile omului; susținerea autonomiei Oficiului Avocatului Poporului (OAP) și implementarea efectivă a deciziilor făcute de către Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (în continuare, Consiliu); combaterea tuturor formelor de discriminare, în special a celei rasiale, discriminarea fetelor și femeilor, homofobia și transfobia, combaterea crimelor bazate pe ură și prejudecăți.

Raportul național al Moldovei prvind drepturile omului a fost prezentat la Geneva de către ministrul justiției RM, Vladimir Cebotari. El a încredințat țările-membre ONU că în ultimii ani situația din Moldova la capitolul drepturilor omului s-a îmbunătățit vizibil. Printre realizările țării noastre el a menționat adoptarea în 2012 a Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egalității și constituirea Consiliului.

Ministrul justiției a spus că în Moldova a fost realizat cu succes Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014, însă nu a adăugat și faptul că pentru următoarea perioadă un astfel de plan încă nu a fost elaborat. Cebotari s-a referit la documentele, care încă nu au fost încă aprobate nici de guvern, nici de parlamentul RM. Ministrul a spus că în Moldova „sunt promovate” Strategia de dezvoltare a serviciului penitenciar (2016-2020) și Strategia de integrare a minorităților naționale a RM (2015-2020).

O bună parte din recomandările primite de țara noastră s-au referit la îmbunătățirea egalității de gen în Moldova și eliminarea discriminării față de femei. Drept răspuns, Ministrul Cebotari a menționat că parlamentul RM a ridicat nivelul de reprezentare a femeilor în politică și că în Moldova funcționează Strategia egalității de gen. Cu toate acestea, delegația Moldovei la Geneva a fost reprezentată de trei bărbați.

Reprezentanții autorităților moldovenești au răspuns la Geneva și la replicile privind discriminarea comunității LGBT din Moldova. Șeful departamentului de cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale, Alexandru Cladco, a spus că în Moldova sunt respectate drepturile comunității LGBT. El a adus drept exemplu marșul de solidaritate „Fără Frică” care s-a desfășurat la Chișinău în acest an, deși statul nostru nu a avut nici o atribuție în promovarea acestui eveniment. Cladco a accentuat că în cadrul marșului poliția a asigurat ordinea și securitatea participanților. Despre faptul cum a sfîrșit acel marș, Cladco a tăcut. Atunci, din cauza comportamentului agresiv a creștinilor ortodocși, participanții la marș au fost în grabă evacuați.

Prima Evualuare Periodică Universală a Moldovei a avut loc în 2011. Atunci autoritățile noastre s-au angajat să realizeze 122 din cele 123 de recomandări primite. Majoritatea lor se refereau la drepturile femeilor și a copiilor, combaterea traficului de ființe umane și ameliorarea situației privind drepturile minorităților naționale.

Sursa: Newsmaker

Photo: Victoria Boțan