Pe 8 septembrie a avut loc cea de-a 7-a ediție a discuțiilor neformale Human Rights Café cu tema: „Iubirea nu doare! Aspecte psihologice și juridice despre violența în familie”. Invitații serii au fost: Sanda Roșca, psiholog la Centrul Internațional „La Strada” și Dumitru Sliusarenco, avocat al Asociației „Promo-LEX”.

“Dar mie șansă cine îmi dă?”                     

“Timp de 25 de ani pe corpul meu nu e loc unde el n-a lovit și toată lumea a încercat să-l convingă, să-l reeduce. N-am reușit s-o fac nici eu, nici copiii, nici părinții, nici prietenii, nici primarul, nici cei din sat. Iar acum judecătorul mă roagă să-i mai au o șansă. Dar mie cine șansă îmi dă?” a mărturisit Dumitru cazul unei doamne, care i-a spus acest lucru cu lacrimi în ochi, după o ședință de judecată pe un caz de violență în familie.

“După aceasta, am înțeles că violența în familie nu este doar o coastă sau o mîină ruptă, dar un proces care dureză ani de zile, un set de atitudini și acțiuni negative, care se formează în baza stereotipurilor și prejudecăților și care pas cu pas distrug o familie dinăuntru – a mărturisit avocatul.”

Unde există violență în familie, familie nu mai este

La eveniment s-au adus exemple nu doar a formelor de violență cunoscute în societate, precum e violența fizică și cea psihologică, dar și formele mai puțin cunoscute, precum sunt violența sexuală, economică și spirituală, existența cărora e mult mai greu de demonstrat.

În opinia avocatului Dumitru Sliusarenco, ca să putem preveni violența în familie e nevoie la maxim să înțelegem conceptul de egalitate de gen și să nu absolutizăm rolurile sociale: „Cînd nu ne va fi frică să inversăm unele roluri în familie, să ne ocupăm de gătit, de spălat vesela sau de luat concediul paternal pentru a educa copii și vom înțelege ce este respectul reciproc, violența în familie nu va avea șanse.” Dumitru a explicat că introducerea cel puțin în școală a unor discipline, care ar explica egalitatea de gen și drepturile omului, cu timpul ar duce la schimbare.

Mituri vs Realitatea

Printre cele mai cunoscute mituri „descusute”  la eveniment a fost și faptul că de violență în familie sunt afectate în special familiile vulnerabile sau cu un venit scăzut. Experții menționează că de fapt în orice familie poate apărea violența. Este un fenomen care apare și în familii cu un nivel de trai foarte bun, doar că deseori el poate fi bine voalat. Un al mit este că violența în familie este o chestie de cuplu și trebuie soluționată de soți. De fapt, violența în familie este o infracțiune și trebuie sancționată imediat ca și oricare altă faptă ilicită prevăzută de codul penal.

Care sunt indicatorii timpurii a unei relații dificitare?

Tinerii din sală au manifestat interes aprins pentru indicatorii timpurii ale violenței într-o relație incipientă de cuplu și au aflat de la psihologul Sanda Roșca că controlul exagerat din partea unuia dintre parteneri făță de celălalt e primul semn că ceva nu este în regulă (vizite neprogramate, sunete nejustificate în care te întreabă unde și cu cine ești): „Acest lucru transmite mesajul unei lipse de încredere. La fel, o gelozie exagerată sau idealizarea partenerului cu calități neexistente ar trebui să pună în gardă – a menționat Sanda.”

„Este important să facem o delimitare clară dintre conflict și violență, a conchis experta – Dacă un confict în cuplu este un fenomen sănătos și o bună oportunitate de a evolua stadiul la care sunteți, violența nu trebuie să fie tolerată.”

Mai multe beneficii pentru victime și restricții pentru agresori

În luna iunie-iulie curent, Parlamentul RM a votat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea a 11 acte legislative din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, care urmează a fi promulgate de Președintele Republicii Moldova în timpul apropiat. Aceste modificări importante se bazează pe practica internațională și anume Convenția de la Istanbul (Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice) pe care Moldova încă nu a ratificat-o. Avocatul Dumitru Sliusarenco a punctat cîteva aspecte importante ale noilor modificări:

  • Se extinde noțiunea de subiecți ai violenței în familie. Pînă acum agresorii erau considerați doar rudele sau persoanele aflate în relație de căsătorie sau concubinaj. “Noua lege completează prevederile cu privire la fostul soț sau concubin și vine să dezvolte conceptul de familie și de concubinaj, care era pînă în prezent destul de vag desfășurat în legislația din Moldova – în opinia avocatului.”
  • Apare „Ordinul de restricție de urgență” care vine în baza Convenției de la Istanbul. Acest act presupune că polițistul, fără să aștepte cererea de chemare în judecată, poate emite singur acest ordin și să-l oblige pe agresor pe 10 zile să plece din locuință. „Asta ar asigura securitatea persoanelor în perioada de criză și în cazurile extrem de grave, cînd violența poate să se repete imediat sau peste cîteva ore – a explicat Dumitru.”
  • Alocarea mijloacelor financiare pentru programele de prevenire și combatere a violenței în familie și de asigurare a suportului (servicii de consiliere psihologică, adăpost etc.). „Pînă acum – a specificat Dumitru – acest suport era foarte vag reglementat și aceste centre de reabilitare beneficiau de insuficiență financiară.”
  • Dreptul de compensații materiale de la stat se referă la faptul că pînă acum victima putea să ceară compensații doar de la persoana care comite actul de violență.

Amendarea agresorului nu este o ieșire din situație

Dumitru a menționat că în 2014 „Promo-Lex” am transmis un raport către comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, în care am invocat faptul că amendarea agresorilor nu este o soluție. „De fapt, acest lucru agravează și mai mult situația victimei – spus Dumitru – În multe din cazuri agresorii nu sunt cei care aduc bani în casă și achită amenda tot femeia. Consider că violența în familie este o infracțiune, pentru care trebuie stabilite pedepse penale (muncă în folosul comunității, privare de libertate sau privarea condiționată de libertate).”

„Violența în familie este o infracțiune, pentru care trebuie stabilite pedepse penale”

O serie de alte modificări, exemplificate de expert, sunt:

  • Se schimbă modul în care se raportează, sesizează și se denunță cazurile de violență în familie. “În noile modificări legislative o să fie posibil a proteja cazurile unde sunt implicați minori. Atunci cînd cazurile sunt grave, autoritățile abilitate (polițistul, primarul, asistentul social, medicul) vor fi obligați să denunțe și să facă sesizare pentru investigarea acestei situații – a precizat Dumitru.”
  • Posibilitatea pentru victime de a realiza o expertiză medicală gratuit. În multe cazuri victimele nu pot să achite la timp expertiza medico-legală și atunci pierd posibilitatea de aprobare a probelor și tragere la răspundere, iar noile reglementări vor da o asemenea ocazie.
  • Victimele violenței în familie vor beneficia de asistență juridică gratuită garantată de stat. Pînă acum agresorii beneficiau de asistență juridică gratuită din partea statului, iar victimele violenței nu.

În cadrul discuțiilor, s-a atras o atenție sporită la modul cum pot fi „reeducați” persoanele care au săvărșit agresiunea prin intermediul serviciilor de consiliere psihologică, a programelor de terapie individuală și de grup.

Cum reeducăm” agresorii?

Publicul din sală a pus întrebarea, dacă există un program de „reeducare” a agresorilor, fiindcă “dacă un bărbat ridică mîna la o femeie, înseamnă că are o frustrare imensă” s-a exprimat una din participante.

Potrivit avocatului, la moment în Legea 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie sunt cîteva prevederi, care se referă la servicii pentru agresori, însă „ele sunt destul de vagi și nimeni nu le implementează în practică – a spus expertul”. El a conchis că în experiența sa nu a întîlnit nici un agresor, care să treacă efectiv printr-un curs psihologic de reabilitare sau de consultații.

Sanda a adăugat că în RM există un singur centru pentru „reeducarea” agresorilor violenței în familie dar el este tocmai la Drochia. În opinia expertei, chiar dacă instanța de judecată prin ordonanța de protecție îl impune pe un agresor din Chișinău să meargă la un program de reabilitare psihologică de grup, probabilitatea este foarte mică că el o să meargă la Drochia. Cauza ar fi și lipsa conștientizării problemei, respectiv motivația lui pentru schimbare este una mică, a explicat experta, ce poate constitui un mare impiediment în shimbarea lui de comportament.

În RM există un singur centru de „reeducare” a agresorilor

„Acum se urmărește deschiderea încă a cîtorva centre de genul acesta care să fie omogen repartizate geografic – a specificat Sanda – însă mai multe detalii vom cunoaște deja după aprobarea legii și a noilor strategii naționale în domeniul violenței în familie.”

Spre finalul discuțiilor, s-a ajuns la cel mai sensibil subiect – copiii, care au trecut prin violența în familie. În opinia avocatului, aceștia sunt mult mai afectați decît victimele violenței în familie. El a adus drept exemplu o evaluare psihologică recentă, din care un copil de 4-5 ani așa îl vede pe tata: “Vreau ca tata să fie liniștit și să nu deranjeze oamenii cînd bea, să nu rupă gardurile și mereu mă rog la dumnezeu el să fie cuminte, tata să fie bun.”

“Vreau ca tata să fie liniștit și să nu deranjeze oamenii cînd bea, să nu rupă gardurile…”

„Fenomenul violenței in familie – a conchis Dumitru – este o infracțiune care ne afectează nu doar pe noi, ci și întregi generații.”

La finele discuțiilor, cei mai activi participanți din sală au fost premiați cu cîteva ghiduri, iar toți cei prezenți  au primit pliante cu informații din domeniul violenței în familie.

Evenimentul Human Rights Café este organizat de Asociația “HomoDiversus” în cadrul proiectului „Improving access to information on Civil and Political Rights through informal human rights education” cu suportul financiar oferit de Civil Rights Defenders.

Sursa: https: botanvictoria.wordpress.com

Foto: Civil Rights Defenders