Cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor a avut loc lansarea revistei „Zorale Jiuvlia” în cadrul discuțiilor publice pe marginea importanței funcției de mediator comunitar la nivel național.

La eveniment s-au discutat succesele și provocările cu care se confruntă comunitatea romă din RM, fiind remarcată importanța aprobării de către Moldova a celui de-al treilea Plan de acțiuni pentru susținerea și integrarea populației rome în așa domenii ca educația, sănătatea și angajarea în cîmpul muncii.

Coordonatorul rezident ONU, Dafina Gherceva, în cadrul evenimentului a subliniat importanța majoră a lucrului efectuat la noi în țară de către mediatorii comunitari, atrăgînd atenția Guvernului RM în necesitatea de a spori capacitățile și numărul mediatorilor comunitari. De asemenea, ea a reamintit rezultatele “Studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate în Republica Moldova” pentru 2015, care au demonstrat că persoanele de etnie romă rămîn în continuare discriminate în țara noastră.

Conform Silviei Feraru, mediator comunitar s.Cărpineni r. Hînceşti, perioada anilor 2012 – 2014 poate fi considerată apogeul instituirii mediatorilor comunitari, însă din spusele ei, din 2015 situația mediatorilor s-a înrăutățit, cînd au intrat în vigoare la nivel național noile prevederi legislative privind finanțarea adescentralizată, fapt care a stopat angajarea mediatorilor comunitari.

Ulziisuren Jamsran, reprezentanta de țară a UN Women în Moldova a specificat că schimbarea în societate va începe cînd lumea va percepe comunitatea romă din prisma unui model nou, bazat pe istorii de succes ale fetelor și femeilor rome. Reprezentanta UN Women a remarcat că acest model nu este unul nou venit din exterior, dar el deja există și trebuie promovat.

În cadrul evenimentului, a fost lansată revista „Zorale Jiuvlia” (trad. Femei Puternice) care conține 10 istorii de succes ale femeilor rome care s-au remarcat în așa domenii ca sportul, politică, drept, muzică, dans etc. Autoarea inteviurilor, jurnalista Elena Sîrbu, a specificat că scopul revistei este de a comunica și promova printre romi necesitatea studiilor, iar societatea civilă să cunoască mai bine particularitățile comunității rome și să nu-i perceapă din prisma stereotipurilor. Organizatorii susțin că aceste broșuri despre femeile rome urmează a fi distribuite în 14 localități ale țării, în special în rîndul tinerilor.

La finele evenimentului a avut loc prezentarea costumelor tradiționale rome și debutul ansamblului de dansuri rome pentru copii Potcovița.

Evenimentul a fost organizat de Platforma Femeilor Rome “ROMNI”.

Sursa: botanvictoria.wordpress.com