În cadrul conferinței „Rolul societății civile în promovarea principiilor nediscriminării” desfășurate pe 25 ianuarie la Chișinău, au fost prezentate rezultatele finale ale proiectului „Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”  implementat în 2015. Scopul proiectului constă în dezvoltarea în Moldova a unui sistem independent pentru prevenirea discriminării prin consolidarea capacităților CPEDAE (Consiliului), ONG-urilor locale din domeniul drepturilor omului și autorităților publice locale ce vin în sprijinul grupurilor vulnerabile.

La eveniment au participat reprezentanții societății civile din Moldova și România, instituții de stat, autorități publice locale, experți independenți și reprezentanții mai multor ONG-uri, printre care și un membru al Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova.

Pe lîngă „Ghidul pentru autoritățile administrației publice locale în domeniul prevenirii și combaterii discriminării”, la conferință a fost prezentat suportul de curs „Formarea în domeniul antidiscriminării și al drepturilor persoanelor cu dizabilități”.

Ian Feldman, președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (în continuare, Consiliu) a prezentat mai multe date statistice ce țin de domeniul dizabilității, menționând că în peste 28 % de cazuri Consiliul a constatat discriminarea pe criteriul de dizabilitate, iar 20 % din deciziile Consiliului în care s-a constatat faptul discriminării țin de inaccesibilitatea instituțiilor publice din Moldova.

Expertul a remarcat și alte probleme majore, precum integrarea limitată în câmpul muncii  a persoanelor cu dizabilități: “Conform datelor din 2015, mai puțin de 1 % din numărul total de salariați din Republica Moldova sunt persoane cu dizabilități – a menționat Feldman – Dacă la începutul activității Consiliul menționa lipsa acomodării rezonabile, am hotărât pas cu pas să schimbăm paradigma și să dăm decizii pe lipsa accesibilității. Acomodarea rezonabilă e o chestie sau necesitate pe măsura posibilității, iar accesibilitatea este un imperativ pe care o cere Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”.

În același context, expertul a remarcat cu regret inaccesibilitatea sediului Consiliului pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Conform studiului comparativ “Fenomenul discriminării în Moldova: percepțiile populației”, lansat de Institutul de Politici Publice, care compară situația din 2014 cu cea din 2010, percepțiile respondenților privind grupurile de persoane discriminate mai frecvent în Moldova au rămas practic neschimbate. Cercetarea constată că populația consideră drept cele mai discriminate grupuri persoanele cu dizabilități mentale și fizice, după care urmează persoanele sărace (63 %), persoanele HIV pozitive (54 %), LGBT (52 %), romii (48 %), persoanele în etate (47 %) și femeile (28 %).

Sursa: motivatie.md