28 ianuarie 2021 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2020. Conform raportului, la 31 decembrie 2020, 1.050 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei, aceasta situându-se pe locul 11 din 47 de state (1.056 de cereri  în anul 2019 și locul 9).

Dintre acestea, 532 cereri vizând Moldova au fost alocate unui organ judiciar (635 cereri în 2019); 250 cereri au fost comunicate Guvernului (301 cereri în anul 2019); au fost pronunțate 32 hotărâri (54 hotărâri în anul 2019).

  • Dintre acestea în 5 cazuri Republica Moldova a fost recunoscută vinovată în încălcarea Articolul 3 al Convenţiei – Condiții inumane, tratament inuman și degradant/investigaţii defectuoase (5 cauze);

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova este pe locul 9, cu indicele 1,47 cereri la 10.000 locuitori. În 2019 Moldova la fel era situată pe locul 5, cu indicele de 1,79 cereri la 10.000 locuitori.

e remarcat este faptul că Moldova, după numărul de hotărâri și după numărul violărilor constatate, devansează state ca Germania, Spania, Norvegia, Olanda, Portugalia, care după numărul populație depășesc cu mult Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (206), protecția proprietății (143), tratamentul inuman și degradant (153), dreptul la libertate și siguranță (105)