“Reshaping the anti-torture narrative in Moldova (2020)

100%

Despre proiect

 • Proiectul își propune realizarea unei campanii media de sensibilizare a publicului asupra actelor de tortură, tratamentelor inumane şi degradante prin prisma abordării centrate pe victimă.

  Proiectul dat face parte din eforturile comune în cadrul proiectului  “Let All of Us Say NO to Torture in Moldova: Civil Society against Torture” implementat de Institutul pentru Democraţie, Centrul Media şi Institutul Naţional al Femeilor, finanţaţ de Uniunea Europeană.

Restabilirea încrederii populaţiei în mass-media din Republica Moldova (2019)

100%

Despre proiect

 • Proiectul este realizat în parteneriat cu Asociaţia „Centrul Media” şi își propune implicarea jurnaliştilor şi cineaştilor de la nivel local în realizarea a 8 filme documentare de scurt metraj care vor reflecta percepţiile populaţiei despre libertatea exprimării şi a presei.  Filmele vor aborda subiecte precum:
 • Libertatea exprimării
 • Libertatea Presei şi Mass-media
 • Libertatea opiniei
 • Nivelul încrederii populaţiei în media
 • Access la pluralism mediatic şi diversitatea opiniilor
 • Rolul mass-media în formarea constructului social în diverse comunităţi
 • Vocea femeilor în media şi societate
 • Rolul jurnaliştilor şi jurnalistelor în apărarea drepturilor omului
 • Proiectul este finanţaţ de Freedom House.

Măsuri de consolidare a păcii prin integrarea abordării bazate pe drepturile omului în producţia cinematografică (2018-2019)

90%

Despre proiect

 • Proiectul este realizat în parteneriat cu I.S.G.T. Group SRL şi consistă în producerea şi promovarea unui film de lung metraj de ficţiune care relevă consecinţele conflictului armat moldo-transnistrean asupra populaţiei. Totodată filmul va atinge subiecte precum:
 • Egalitatea şanselor
 • Accesul la educaţiei în mediul rural
 • Stereotipuri de gen şi etnie
 • Dificultăţile famililor monoparentale
 • Deficienţele măsurilor de protecţie din partea statului
 • Proiectul este implementat cu sprijinul financiar acordat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Implicarea tinerilor din Moldova în promovarea diversităţii prin activităţi de cultură contemporană, în contextul Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului (2017)

100%

Despre proiect

 • Activităţile proiectului vor spori nivelul de cunoaştere a drepturilor omului în rândul tinerilor prin implicarea acestora în activităţi de cultură contemporană, adaptate tinerilor:
 • Pentru elevi – concurs interşcolar la nivel naţional, în domeniul drepturilor omului. În cadrul concursului tinerii vor prezenta lucrări care vor depicta într-un mod creativ percepţiile tinerilor despre un subiect de drepturile omului. Ceremonia de premiere va avea loc în cadrul unui atelier de muzică electronică organizat într-un centru comercial din Chişinău.
 • Pentru studenţi şi tineri activişti – organizarea unui eveniment contemporan de muzică electronică în Chişinău, cu participarea unui DJ de talie mondială, venit din Regatul Ţărilor de Jos
  .
 • Proiectul a fost implementat cu sprijinul generos acordat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos.

Îmbunătățirea accesului la informații la drepturile civile și politice prin educația non-formală în domeniul drepturilor omului (2016-2017)

100%

Despre proiect

 • Proiectul își propune sporirea accesului la informații privind drepturile civile și politice prin intermediul activităților de educație non-formală în domeniul drepturilor omului. Aspectul inovativ al proiectului se regăsește în următoarele elemente:
 • Prima platformă online de instruire în domeniul drepturilor omului din Moldova
 • Abordare inclusivă
 • Acoperă regiunile UTA Găgăuzia și Transnistria
În urmă acestui proiect tinerii din Moldova vor dispune de cunoștințe de bază în domeniul drepturilor omului și vor cunoaște mecanismele de protecție iar societatea la general va avea acces la informație privind drepturilor omului.

Activitățile proiectului:

 • Elaborarea unei platforme online de instruire în domeniul drepturilor omuluitoarele elemente:
 • Producerea a 20 de cursuri video despre drepturile omului și mecanismele de protecție
 • Organizarea a 10 întîlniri pentru tineri la subiecte despre drepturile omului (Human Rights CAFÉ)
 • Organizarea a 6 vizite de promovare în diferite regiuni ale Moldovei.
 • Publicarea a 50 de noutăți despre drepturile omului