Descriere proiect

25% din cazurile pierdute de Moldova la Ctedo se datorează încălcării dreptului de a nu fi supus unui tratament inuman, degradant sau torturii.  Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei Internaționale pentru Sprijinirea Victimelor Torturii comemorată în fiecare an la data de 26 iunie.

Invitata serii: Veronica Mihailov-Moraru, avocată, formator in domeniul respectării drepturilor omului, membră a consiliului Amnesty International Moldova, magistru în drept și autoare a mai multor publicații.

Acestă activitate a fost organizată de A.O. HomoDiversus în cadrul proiectului „Improving access to information on Civil and Political Rights through informal human rights education” cu suportul financiar oferit de Civil Rights Defenders.