În legătură cu votul din diaspora, CIDO solicită revindecarea drepturilor persoanelor care nu și-au putut exercita dreptul constituțional la vot. CIDO amintește că dreptul de a alege este un drept fundamental consemnat atît în Constituția RM cît și în tratatele internaționale la care Moldova face parte. Astfel CIDO îndeamnă CEC și instituțiile competente să acționeze imediat în vederea facilitării unui dialog eficient cu membrii diasporei, care, din cauza proastei organizări, nu și-au putut exercita dreptul la vot. Pentru evitarea situațiilor de acest gen pe viitor, CIDO propune examinarea în mod prioritar al posibilității introducerii votului electronic sau/și asigurarea cu un număr suficient de secții de votare și buletine de vot proporțional numărului de persoane care locuiesc peste hotarele țării..

În contextul activizării protestelor stradale, CIDO solicită organelor de forță asigurarea dreptului cetățenilor la protest, prevenirea și înlăturarea promptă a provocărilor care ar putea degenera în proteste violente. Totodată CIDO solicită mentinerea ordinei publice în strictă conformitate cu legea privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armelor de foc precum și a tratatelor internaționale la care Moldova face parte.(notă: se interzice dotarea subiecţilor legii cu arme de foc şi muniţii aferente a căror aplicare cauzează urmări excesiv de grave sau care servesc drept sursă de risc nejustificat ori cu arme de foc şi muniţii interzise în temeiul tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte).

Totodată CIDO reamintește că Președintele țării are menirea să reprezinte și să apere, fără discriminare, drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor, egali în drepturi, așa după cum prevede Constituția RM, Declarația Universală a Drepturilor Omului și tratatele internaționale la care Moldova face parte. Astfel CIDO condamnă discursurile de ură, incitarea la discriminare, declarațiile homofobe și rasiale, pe parcursul campaniei electorale și consideră inadmisibilă manipularea opiniei publice prin modalitățile expuse mai sus.

CIDO îndeamnă noul președinte ales, Igor Dodon, să se abțină de retorica sexistă, rasistă și homofobă iar pentru a evita dezbinarea societății, să integreze în discursul său politic interesele tuturor cetățenilor fără discriminare,

Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) solicită
• Investigarea minuțioasă a fraudelor din procesul electoral, pedepsirea persoanelor care se fac vinovate și analiza legalității rezultatelor scrutinului de vot.
• Revindecarea drepturlor celor care nu au putut exercita dreptul la vot
• Menținerea ordinei publice, prevenirea și înlăturarea promptă a provocărilor precum și evitarea dotării cu arme de foc și mijloace speciale și aplicării acestora de către organele de forță.
• Condamnarea discursurilor de ură din campania electorală și încetarea imediată a acestora de către președintele ales, Igor Dodon.

Persoana de contact: Veaceslav Tofan, Director Executiv 069141399, director@cido.org.md