Tortura este orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de natură fizică sau psihică, în special cu scopul de a obţine, de la această persoană sau de la o persoană terţă, informaţii sau mărturisiri. Deci, tortura – reprezintă formele de maltratare directă din partea agenților statului față de persoanele aflate în custodia sa.

În cazul în care consideraţi că sunteţi supuşi torturii, trebuie să Vă cunoaşteţi drepturile și să solicitaţi ca aceste drepturi să fie respectate şi apărate prin diverse acțiuni posibile.

  • Informați o rudă sau altă persoană despre reținere sau dauna pricinuită. Dacă victima este reținută sau deținută, aceasta are dreptul primordial de a informa telefonic pe cineva din apropiați despre situaţia sa.
  • Solicitați să fiți informat despre motivele reținerii şi despre procesul-verbal cu privire la reținerea Dvs.. Victima trebuie să fie informată despre dreptul de a vorbi, precum și de a păstra tăcerea. Se recomandă, în astfel de situații, de a nu face declarații în absența unui avocat.
  • Beneficiați de serviciile unui avocat privat sau garantat de stat, oferit de Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de stat, în termen de până la 3 ore de la reținere.
  • Beneficiați de consultații confidențiale cu avocatul desemnat sau ales.
  • Aveți acces la un medic privat sau dintr-o instituție medicală, care să vă examineze suplimentar, în cazul în care nu sunteți satisfăcut de asistența medicală primară oferită. Dacă unei victime aflate în stare de libertate i-au fost pricinuite suferințe fizice sau psihice, se recomandă adresarea de urgență la un medic sau instituție medicală, pentru a fi supus unui examen medical și, respectiv, consemnarea în formă scrisă a adresării după ajutorul medical.
  • Depuneți o plângere către organele de poliție, procuratură sau ombudsman, cu privire la acțiunile de maltratare la care a fost supus. Plângerea se depune personal sau prin intermediul avocatului, în cel puţin 2 exemplare. Se recomandă ca plângerea depusă să fie înregistrată la cancelaria comisariatului de poliție sau procuratură. De asemenea,  pe al doilea exemplar al plângerii trebuie să fie fixat numărul de înregistrare. Dacă este transmisă prin poştă, scrisoarea ce o însoţeşte trebuie să fie cu titlu de scrisoare recomandată, pentru a avea ulterior dovada expedierii acesteia.

De regulă, într-un proces penal procurorul trebuie să conlucreze activ cu partea vătămată, iar în temeiul art. 53 din Codul de Procedură Penală trebuie să asigure respectarea drepturilor părţilor vătămate

Pentru a afla mai multe despre circumstanţele în care pot avea loc acte de tortura citiţi http://homodiversus.org/in-termeni-simpli-ce-reprezinta-libertatea-de-tortura/

This activity is part of the project “Reshaping the anti-torture narrative in Moldova” conducted by HomoDiversus within the framework of the project “Let All of Us Say NO to Torture in Moldova: Civil Society against Torture”. The project “Let All of Us Say NO to Torture in Moldova: Civil Society against Torture” is funded by the European Union and implemented by the Institute for Democracy in partnership with the Media Center from Transnistria and the National Institute for Women of Moldova. The contents of this activity are the sole responsibility of HomoDiversus and can in no way be taken to reflect the views of the European Union and the Institute for Democracy