De-a lungul istoriei, principala religie din țară a devenit creștinismul. Numărul oamenilor care mărturisesc islamul, iudaismul, budismul sau alte religii este foarte mic.

Din tot creștinismul, cea mai numeroasă este ortodoxia. Conform datelor recensământului din 2004, 93,3% din populația Moldovei se identifică ca fiind ortodocși (cu excepția Transnistriei). Pe teritoriul Transnistriei 80% din populație sunt ortodocși. Numărul reprezentanților altor confesiuni creștine (protestante, catolice), este mai mic considerabil.

Astfel, în societatea tradițională moldovenească este o atitudine negativă față de reprezentanții diferitelor religii.

Ținem să menționăm că conform legii cu privire la libertatea religiei, toate religiile sunt egale, însă, atitudinea negativă se întîlnește nu doar din partea cetățenilor, ci și a autorităților.

Un asemenea caz s-a întîlnit și la Vulcănești. În oraș, pe lîngă biserica creștină, mai activează și alte biserici: protestanți, baptiști, adventiști, penticostali și alții. Unele dintre ele sunt destul de active și desfășoară diferite activități sociale.

Biserica ,,Viață nouă,, desfășoară multe acțiuni de caritate și de voluntariat, ajutînd familiile social-vulnerabile.Asociația obșteasă ,,Orak,,, a cărei reprezentanți sunt baptiști au dechis un centru sportiv pentru tineret.

Organizațiile oferă aceste servicii absolut gratis, deaceia administrația orașului a semnat un contract de oferire gratis a unui spațiu.

La finele anului 2015, toate asociațiile publice din oraș s-au adresat la autoritățile locale cu o cerere de a le oferi spațiu pentru activitățile sale pentru anul 2016 fără taxă de chirie. Acest fapt a stîrnit o mulțime de nemulțumiri printre membrii consiliului local, mulți dintre ei fiind pro, iar alții contra.

Cei care erau împotrivă afirmau că aceste centre  nu au nici un rost pentru oraș, deoarece sunt vizitate de 10 copii și astfel își ,,răspîndesc secta lor,,.

Alți membri ai consiliului afirmau din observațiile sale personale că în perioada de vară, unul dintre centre era vizitat de mai mult de 100 copii.

După multe dezbateri aprinse,  fost luată decizia de a nu le oferi spațiu.

De ce asociația provoacă atîtea nemulțumiri și dezbateri în rîndul autorităților am decis să-l întrebăm pe directorul acestei organizații Ion Rucan.

,,Avem mai multe activități, printre care putem enumera activități de caritate, asistența socială, promovarea sportului și a unui mod de viață sănătos. Avem o sală de forță, unde tineretul are posibilitatea de a se ocupa absolut gratis. În timpul apropiat planificam sa organizam o tabără sportiva pentru tineret, iar în timpul campionatului vrem să organizăm vizionarea live ,, povestește Ion.

,, Au refuzat să vă ofere un spațiu, considerați această decizie o discriminare pe bază de religie?,,

,,Da, deși la fel ca 98% din populație suntem creștini.,, a răspuns Ion.

,,Noi dorim să deschidem o cantină socială, un centru medial și să extindem activitățile sportive. Avem investitori buni, dar pînă ce nu putem face acest lucru și procesul s-a stopat din cauza problemei cu oferirea spațiului,, spune Ion.

,,Ce doriți să întreprindeți în cazul dat?,,

,,Ne-am adresat din nou cu o cerere la consiliul local,,a spus șefa organizației.

,,Sperați că de data aceasta veți primi un răspuns pozitiv?,,

,,Nu știu, noi suntem gata să ne adresăm de cîte ori va fi nevoie și vom obține un răspuns pozitiv. În caz contrar, ei nu înțeleg și nu urmăresc interesele orașului,, spune Ion.

Primarul orașului Victor Petrioglu a apreciat pozitiv activitatea centrelor și organizațiilor din oraș. ,,Ei organizează foarte multe activități de caritate, asistență sociale, pentru care primăria nu are bani. Am văzut și în alte țări cum funcționează astfel de centre.,, a spus Victor Petrioglu.

În opinia juristului Ion Bambuleac de la Coaliția Nediscriminare, în această situație avem elemente care indică la discriminare pe criteriu de religie/convingeri. Însă în cazul în care e vorba de consiliul orășănesc nu se poate impune un anumit rezultat al votului. Persistă o problemă majoră la acest capitol, căci potrivit legii cultelor religia și biserica ortodoxă are un rol prioritar, acest lucru contravine caracterului laic al statului prevăzut de constituția RM. Problema data poate fi semnalată Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalitătii pentru a fi examinată în detaliu, menționează Bambuleac.

Nu se știe încă cum va fi soluționată problema cu oferirea spațiului, dar în concluzie putem spune că societatea și autoritățile nu sunt destul de toleranți față de alte culte creștine, deși Constituția definește Republicii Moldova ca un stat laic și garantează libertatea de conștiință și religie. Alte legi de asemenea garantează nediscriminarea pe bază de religie. Să sperăm că cu timpul situația se va regula.

Dumitru Ianul

Acest material apare în cadrul Proiectului „Integrarea abordării bazate pe drepturile omului în mass-media prin intermediul metodei storytelling,cu participarea persoanelor supuse discriminării din regiunea transnistreanăși UTA Gagauz-Yeri”, implementat de Centrul Media din Tiraspol, cu sustinerea  financiara a Fundatiei Soros-Moldova/Programul Egalitate si Participare Civica. Opiniile exprimate in articol apartin autorului si nu reflecta neaparat pozitia Fundatiei.

Traducere: Natalia Ghilașcu