Despre Noi

Asociația HomoDiversus activează începînd cu luna mai 2007, inițial ca un grup de inițiativă. Fondatorii HomoDiversus au solicitat înregistrarea la nivel național, dar au primit refuz în mod ilegal. Dupa un an de litigii în două instanțe, pe 19 ianuarie 2010, HomoDiversus a fost înregistrată ca ONG la nivel național.

HomoDiversus are 12 membri fondatori, mulți dintre ei cu experiență în lucrul cu diferite comunități. Fondatorii organizației sunt activiști pentru drepturile omului și reprezintă ei înșiși diferite grupuri comunitare,religioase, lingvistice, lgbt,și alte grupuri discriminate, inclusiv femei.

Cine suntem Noi

Asociația HomoDiversus este o organizație publică, apolitică, non-guvernamentală, non-profit, creată prin voința liberă a persoanelor associate pentru realizarea obiectivelor comune prevăzute de statut.
Asociația promovează în activitatea sa valorile și interesele civice, precum și democrația, supremația legii și drepturile omului.

Cea mai importantă bogăție a omenirii se regăsește în diversitatea noastră. Diversitatea este spațiul tuturor posibilităților.Chiar dacă împărtășim diferite valori culturale sau religioase sau de altă natură, cu toții avem ceva în comun: dreptul de a fi respectat și tratat cu demnitate.
Scopul Asociaţiei HomoDiversus este contribuirea la crearea unei lumi fără discriminare şi bazată pe incluziune socială, într-un cadru al drepturilor omului şi a valorilor general umane.

Sloganul de care se ghidează membrii asociației este „Creăm spațiu pentru Diversitate” (Making space for Diversity).

  • Informarea societăţii privind problema discriminării şi despre incluziunea socială;
  • Consolidarea şi dezvoltarea grupurilor ţintă;
  • Contribuirea la îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor ţintă;
  • Instruirea în domeniul drepturilor omului;
  • Contribuirea la reconcilierea grupurilor sociale;
  • Contribuirea la crearea unui cadru normativ şi al politicilor ce promovează ne-discriminarea şi incluziunea socială;
  • Mobilizarea şi dezvoltarea activizmului civic.
  • Alte obiective care contribuie la realizarea scopurilor statutare.
  • Partenerii Noștri